Actief Betrokken
Actief Betrokken

Het boek Actief Betrokken is bedoeld voor de loopbaanadviseur. Auteur Norman Amundson geeft een verhelderende reflectie op het loopbaanproces én biedt tegelijkertijd een voorstel tot verbetering. Hij pleit ervoor dat zowel de cliënt als de adviseur actief zijn, zodat verandering sneller en effectiever kan worden gerealiseerd.

Binnen dat actieve proces ligt het accent vooral op de eigen levenservaringen van de cliënt en het gebruik van metaforen, om zaken inzichtelijk te maken. In zijn boek benadrukt Amundson het belang van creativiteit en verbeelding als strategieën voor loopbaanontwikkeling. De schrijver hecht verder sterk aan het hanteren van bepaalde ceremonieën om het loopbaanproces te openen of af te sluiten.

Het boek voert u mee door het hele loopbaanproces en laat u kennismaken met veel opdrachten en instrumenten. Na een algemene inleiding belandt u in de diagnosefase, in de begeleidingsfase en tot slot in de afrondingsfase. Voor zover bepaalde (Nederlandse) instrumenten niet zijn genoemd, kunt u gemakkelijk zelf bepalen op welke plek uw instrument is in te passen.

Voor de beginnende loopbaanadviseur is dit boek een welkome ruggensteun. Vanuit een goed totaaloverzicht als vertrekpunt maakt u zo een effectieve start. Bent u reeds ervaren, dan is dit boek zeer geschikt als mogelijkheid tot reflectie.

Norman Amundson

Norman Amundson is professor in de ‘Counseling Psychology’ aan de ‘Faculty of Education’ aan de University of British Columbia in Vancouver (Canada). Samen met Gray Poehnell werkt hij al vele jaren aan het ontwerpen van methodieken, maar blijft tevens het ambacht (CRAFT, zoals hij het in zijn boek noemt) beoefenen.

Dat de schrijver veel praktijkervaring heeft, komt overduidelijk naar voren. Hier reflecteert iemand vanuit zijn eigen verleden op de voorhanden zijnde theorie! Amundson heeft veel gepubliceerd over de praktijk van de loopbaanbegeleiding. Zijn boek Active Engagement is inmiddels vertaald in het Deens en het Zweeds. En nu dus ook in het Nederlands. De Chinese versie staat op stapel.

Amundson treedt veelvuldig op als spreker bij nationale en internationale congressen. Active Engagement won in 2000 de CCA Counseling Book Award. Van deze counselingassociatie kreeg hij de prijs vanwege originaliteit, zijn waardevolle bijdrage aan de vooruitgang van het counselingproces in Canada en vanwege de kwaliteit met betrekking tot stijl en presentatie.

Recensies uit het blad Loopbaan:

Loopbaan van oktober 2004:

"Het is een ‘how-to-do’- boek, dat een veelheid aan ideeën en instrumenten biedt voor wie op zoek is naar methodische vernieuwing en inspiratie."

--   Jouke Post, hoofdredacteur van Loopbaan

"Een must voor loopbaanbegeleiders en een verrijking voor de opleidingen Personeel en Arbeid."

--   Vilma Lenselink redactielid van Loopbaan

U kunt het boek bestellen via ons emailadres info@esdoorn.org. De prijs is € 31,50. Dit is inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

    Contact

© 2010 DE ESDOOM All rights reserved.
Adres:      Coulissen 119 4811 DX Breda
Telefoon:   06-42371507
E-mail:     info@esdoorn.org
Banknummer: ING 9691574
IBAN:       NL92INGB0009691574
BIC:        INGBNL2A
KvK:        20152429