Beroepsonderwijs
Zelfsturing en kiezen’ binnen het beroepsonderwijs

‘Kiezen’ als onderdeel van een beroepsopleiding was nooit serieus aan de orde: dat leer je vanzelf of heb je van huis uit meegekregen. En anders leer je het wel met vallen en opstaan: een ezel stoot zich zeker niet twee keer aan dezelfde steen!

Maar de samenleving is de laatste jaren complexer en chaotischer geworden. Werd in het verleden voor ons gekozen, tegenwoordig mogen wij zelf kiezen uit een brede waaier aan opties. Alleen onze ziektekostenverzekeraar geeft ons al vele alternatieven aan aanvullende verzekeringen, waarvoor we elk jaar ondoorzichtige en vrijwel altijd onvergelijkbare aanbiedingen krijgen toegestuurd. Uitkeringen als vangnet bij werkloosheid zijn de laatste jaren ook minder vanzelfsprekend geworden. Een ruimer ontslagbeleid maakt een baan voor het leven nog slechts voor een zeer kleine groep mogelijk. Nog afgezien van de wenselijkheid om je hele loopbaan bij dezelfde organisatie te zitten.

Inmiddels zijn meer dan vijf miljoen Nederlanders niet goed voorbereid op een onverwachte forse inkomensdaling of grote uitgave (Trouw, 20-07-08). Niemand regelt het meer voor je en de oplossing ligt ook niet voor het oprapen: het aantal opties is een veelvoud geworden van vroeger.

Ook de student moet steeds meer keuzes maken tijdens de opleiding en ziet door de bomen het bos niet meer. Kansen lijken op deze manier het karakter van een bedreiging aan te nemen. Een algemeen gebruikte strategie is dan op goed geluk een optie kiezen. Soms pakt dat goed uit, vaak valt de afloop tegen. Heb je toevallig ook nog last van faalangst, uitstelgedrag of perfectionisme, dan zullen gevoelens van depressiviteit je zeker niet onbekend zijn.

Met het Lissabon-akkoord heeft Europa gekozen voor het realiseren van ‘de meest competitieve en dynamische kenniseconomie van de wereld’. Het beroepsonderwijs is natuurlijk een speerpunt: met degelijke professionals en ambachtmensen als basis gaan we concurreren op de wereldmarkt.

De vraag aan het onderwijs is of onze toekomstige afgestudeerden daarvoor voldoende zijn toegerust. Overgebrachte kennis en inhoud van werkveld lijken wel in orde, maar de toekomst vraagt meer persoonlijke uitrusting van de professional, werknemer of zelfstandig ondernemer dan het verleden. Zelfsturing blijkt werknemers en studenten niet zo maar te komen aanwaaien en er moeten zo veel beslissingen worden genomen, dat enige bezinning en voorbereiding zeker op z´n plaats is. Het WO, hbo en mbo hebben de taak om een professional voor de kenniseconomie af te afleveren, die voldoende voorbereid is op onverwachte inkomensdalingen, op een leven lang leren en op het aansturen van zichzelf en anderen.

Je bent wat je denkt, je wordt wat je droomt. Zoals jij je wensen creëert, zullen zij jou creëren.

--   W. Garret

    Contact

© 2010 DE ESDOOM All rights reserved.
Adres:      Coulissen 119 4811 DX Breda
Telefoon:   06-42371507
E-mail:     info@esdoorn.org
Banknummer: ING 9691574
IBAN:       NL92INGB0009691574
BIC:        INGBNL2A
KvK:        20152429