Competenties ontwikkelen
Competenties ontwikkelen

Op de arbeidsmarkt draait het steeds meer om competenties. In het verleden stond kennis op de eerste plaats, maar die tijd is voorbij. Niet alle scholen en organisaties slagen erin de omslag naar een competentiegerichte insteek met succes vorm te geven. En als ze daar al een eind mee komen, dan gebeurt dat vaak niet op een inspirerende wijze.

Het is zaak om je niet door deze situatie van de wijs te laten brengen en terug te vallen in de oude kennissituatie. Natuurlijk is kennis belangrijk, maar om de vele jaren tot je pensioen met plezier en zekerheid aan de slag te blijven, zijn het hebben, bijhouden en ontwikkelen van competenties onontbeerlijk.

Er zijn vele competenties. Een gerenommeerd bureau heeft een lijst met liefst 41 competenties op een rij gezet. Een ander benoemt vijf tot tien hoofdcompetenties en hangt de andere daar als subcompetenties aan op.

Bedrijven formuleren hun kerncompetenties (en doen er vervolgens weinig mee, maar dat terzijde) en beroepsgroepen en beroepsopleidingen formuleren ook weer een eigen rijtje competenties.

Wanneer competenties in beeld zijn gebracht, gaat de opsteller over tot het aanbrengen van niveaus. En het bepalen op welke niveau de student of medewerker zit, is dan weer een wijze van operationaliseren. Niet iedereen is daar enthousiast over, zodat menigeen zijn of haar vertrouwen in het competentiesysteem verliest.

Kortom, we kunnen wachten tot anderen hun zaken op orde hebben en enigszins op elkaar hebben afgestemd. Maar waarom wachten op de (soms onzekere) daden van anderen? Slimmer is het om zelf aan de slag te gaan.

Bepaal je eigen competities. Waar ben jij goed in? Wanneer je deze kwaliteiten op een rij hebt, ga je kijken naar de competenties binnen beroepen en beroepsgroepen. Komen beide in grote mate overeen? Zo niet, wil je dan in de sector verder? Kijk naar trends en bepaal op welke competenties je je verder kunt en wilt ontwikkelen.

Ga je solliciteren, ontdek dan welke competenties een organisatie vraagt voor een specifieke functie.

En besluit je ergens te blijven, houd dan de toekomst in de gaten en bepaal welke competenties voor jou de komende jaren aandacht vragen. Bepaal je ”kern”--competenties!

HET IS GEMAKKELIJKER SANDALEN TE DRAGEN DAN OM DE GEHELE WEG MET LEER TE BEKLEDEN.

--   AHONG TULKU RINPOCHE

    Contact

© 2010 DE ESDOOM All rights reserved.
Adres:      Coulissen 119 4811 DX Breda
Telefoon:   06-42371507
E-mail:     info@esdoorn.org
Banknummer: ING 9691574
IBAN:       NL92INGB0009691574
BIC:        INGBNL2A
KvK:        20152429