Door de bomen het bos zien!
Door de bomen het bos zien

Een belangrijk facet van bewegen op de arbeidsmarkt, is regelmatig op zoek te gaan naar zogeheten arbeidsmarktinformatie. Dit is informatie, die van belang is om je keuzes op de arbeidsmarkt te kunnen onderbouwen. Een wezenlijk kenmerk van deze informatie is, dat deze vrijwel nooit voor het oprapen ligt: je zult zelf iets moeten afleiden uit informatie die voor andere doeleinden is geschreven (beleggersinformatie over marktontwikkelingen of berichten over nieuwe vestigingen van bedrijven).

Een tweede probleem is dat de informatie zeer verspreid is, zowel in bladen en tijdschriften als op internet. Het is een ware (en tijdrovende) kunst om de juiste informatie boven water te krijgen. En wanneer je die hebt gevonden, komt de stap van het interpreteren opnieuw om de hoek kijken. Wat betekent het wanneer de voorspellingen voor branche X slecht zijn? Zullen er functies verdwijnen en komen daar andere voor in de plaats, zoals de baliemedewerker bij een bank stilletjes is vervangen door een financial planner? En zo ja, hoe ontdek ik die nieuwe functie??

Een derde knelpunt is dat ontwikkelingen vaak in kwalitatieve termen zijn aangegeven. Maar om hoeveel functies gaat het dan? En welke competenties zullen belangrijk zijn?

Kortom: het zoeken, analyseren en interpreteren van arbeidmarktinformatie is een aparte tak van sport. Zeer leuk om te doen, maar ook zeer specialistisch.

Een eerste advies is om gericht te zoeken. Laat je niet gek maken door de vele sectoren, branches en functies. Kies in het begin één of twee sectoren en verdiep je daarin. Dan weet je veel van een overzichtelijke markt en kun je de zaak goed overzien. Dat levert de noodzakelijke rust op om goede afwegingen te kunnen maken.

Wanneer je dit veld hebt afgegraasd (net als de schapenherder met zijn kudde schapen!), dan verleg je de aandacht naar een nieuw veld.

De kunst is de eerste aanzet voor de velden te ontdekken en verder op zoek te gaan naar deze velden. Grazen is ook een leuke bezigheid. Houd het spelelement in gedachten en je zult langzaam merken dat je op weg bent naar de status van een geoefende arbeidsmarktverkenner. Je komt zo zeker iets van je gading tegen.

Soms daagt het leven je uit voor iets waar je zelf nog niet voor zou kiezen.

--   Riane Malfait

    Contact

© 2010 DE ESDOOM All rights reserved.
Adres:      Coulissen 119 4811 DX Breda
Telefoon:   06-42371507
E-mail:     info@esdoorn.org
Banknummer: ING 9691574
IBAN:       NL92INGB0009691574
BIC:        INGBNL2A
KvK:        20152429