Ha, heerlijk, kritiek!
Ha Heerlijk Kritiek

Kritiek krijgen is vervelend, geen kritiek ontvangen is dodelijk: iedereen houdt zijn mening over jou voor zich. Je kunt je niet verbeteren, want kritiek maakt je juist sterker! Dus de baas (of hij je nu wel of niet mag) helpt je enorm met zijn opmerkingen.

Luister dus naar kritiek. Pas dan ontdek je of iemand je goed heeft geobserveerd of dat de opmerking slechts is gebaseerd op een vluchtige constatering. We ergeren ons vaak aan het etiket dat anderen op ons gedrag plakken: het wordt soms op een flauwe, niet-zakelijke manier overgebracht. Maar meestal kloppen de situaties waarop de kritiek slaat wel degelijk, zodat je kunt leren in welke situaties je op anderen niet goed overkomt. Daar kun je in de toekomst rekening mee houden.

Open staan voor kritiek, betekent ook doorvragen. Vraag naar de situatie waarin het probleem ontstond en vraag naar een tweede gelijke situatie. Meerdere situaties geven vaak een juister beeld, waar we niet onderuit kunnen. Bedank de ander voor de opmerkingen. Dan komt hij ook weer bij je terug: hij werkt mee aan jouw ontwikkeltraject en je wordt bovendien sympathiek gevonden. Dat betaalt zich altijd een keer uit!

Legt de criticaster situaties wel verkeerd uit, dan laat hij zich in zijn kaarten kijken: hij is niet in staat om gedrag juist te observeren. Bedank hem dan voor de opmerkingen en trek je er niet te veel van aan (niet laten merken). Je kunt er ook voor kiezen om je gelijk te halen, maar dat betekent dat de ander door de knieën moet. Veel mensen kunnen een ander geen gelijk geven, zodat het uiteindelijk weinig tot niets oplevert.

Wacht kritiek niet af, maar ben het voor: vertel anderen wanneer ze van jou de beste prestatie kunnen verwachten en hoe ze je daarvoor moeten aansturen. De kans is dan groter dat je werk krijgt waarin jij kunt uitblinken. Met als gevolg dat je je ook weer prettig voelt. Dat is investeren in jezelf. Jij stuurt jezelf aan door anderen aan te sturen: dat is pas slim!

Direct tegen kritiek ingaan of bij kritiek je mond houden, getuigt vaak van weinig zelfkennis. Bovendien sterkt het de ander in zijn opvatting. Werk daarom voortdurend aan zelfkennis: weet waar je sterk in bent en wat je valkuilen zijn. Speel altijd je sterke kanten uit. Zo brengt kritiek van anderen jou verder. Ha heerlijk!

Je ergste vijand kan je niet zoveel kwaad doen als je eigen gedachten. Maar eenmaal beteugeld, kan niemand je zo goed helpen.

--   Uit de Dhammapada

    Contact

© 2010 DE ESDOOM All rights reserved.
Adres:      Coulissen 119 4811 DX Breda
Telefoon:   06-42371507
E-mail:     info@esdoorn.org
Banknummer: ING 9691574
IBAN:       NL92INGB0009691574
BIC:        INGBNL2A
KvK:        20152429