Help, spaghetti in mijn hoofd!
Help, spaghetti in mijn hoofd!

Soms heb je een periode, waarin veel onopgeloste of (in jouw ogen) onoplosbare gedachten rondom het werk spelen. Het lijkt alsof een klomp koude, aan elkaar vastgekoekte spaghetti in je hoofd zit. Begin en einde van alle draadjes zijn niet meer te achterhalen. Waar moet je beginnen met het ontrafelen van deze onoverzichtelijke brij? Een eerste stap is het van je af te schrijven. Alleen dat lucht al op en bovendien neemt daardoor het zicht op de zaak weer toe. Verzuchtingen als ‘Was dat alles’, ‘Waar gaat dit eigenlijk over’ of ‘Waarom heb ik het niet eerder gedaan’ komen nogal eens voor na de schrijfoefening!

Een volgende stap is het rangschikken van de overpeinzingen. Zet ze op een rij naar kosten, naar moeilijkheid of naar de tijd die de oplossing kost. Pak gewoon de twee uiteenden beet, bijvoorbeeld een snel op te lossen zaak en een langzamere. Ga met beide aan de gang en wellicht komt zo de vaart erin. Je doet in ieder geval iets en dat is het allerbelangrijkste. Het gevoel weer een dag aan het vooruitschuiven te zijn, is dan voorbij.

Een derde stap is het opschrijven van alle mogelijke alternatieven per probleem. Zet vervolgens per alternatief de voors en tegens onder elkaar. Leg het papier een paar dagen weg en als je nog een pro of contrapunt te binnen schiet, schrijf het er meteen bij. Zo raken alle argumenten uit je hoofd en staan ze op een rij. Geef per pro-argument aan hoe zwaar je het vindt door middel van twee plussen of één plus en doe hetzelfde voor de minnen. Tel alles op en kijk welk argument de meest positieve balans heeft.

Stap vier: Bekijk of het beste alternatief ook financieel haalbaar is. Zo ja, vat de koe dan meteen bij de horens. Denk niet meer na over wat er nog bij kan komen, je hebt nu de beste afweging gemaakt.

Zo komt er vaart in. Vergelijk het met fietsen: met een te lage snelheid val je om en kom je dus niet vooruit.

Je kunt spaghettiproblemen voorblijven door regelmatig goed na te denken over de manier waarop je keuzes maakt. Het voorkomt dat je op een gegeven moment het overzicht kwijtraakt en is dus zeker de moeite waard.

Vanaf ongeveer 1900 hebben deskundigen zich over deze materie gebogen. Drie vragen staan eigenlijk centraal:

        √  Wie ben ik?

        √  Wat gebeurt er in mijn omgeving en wat is interessant voor mij?

        √  Wat wil ik eigenlijk en wat zijn mijn doelen?

Als je op deze vragen antwoord kunt geven, maakt dat het verschil tussen alle zaken goed op een rijtje hebben en verder hobbelen van knelpunt naar knelpunt. Begin vanaf vandaag in ieder geval al met de aanleg van een portfolio! (zie hoofdstuk portfolio).

Wanneer alles tegenzit en het lijkt of je het geen minuut langer volhoudt, geef dan vooral niet op, want dat is precies het moment dat het tij zal keren.

--   Harriet Beecher Stowe

    Contact

© 2010 DE ESDOOM All rights reserved.
Adres:      Coulissen 119 4811 DX Breda
Telefoon:   06-42371507
E-mail:     info@esdoorn.org
Banknummer: ING 9691574
IBAN:       NL92INGB0009691574
BIC:        INGBNL2A
KvK:        20152429