Op DE-STEP
Op DE-STEP

In onze jeugd kregen we na de kruip en de eerste stappen vaak een driewieler om de kamer en het huis en de tuin te verkennen. De driewieler werd vervolgens een step, waarmee na enige valervaringen al snel ook het tuintje uitreden en in de buurt de zaken gingen verkennen, af en toe verdwaalden, terug werden gefloten, maar in alle gevallen veel ervaringen opdeden.

Een zelfde ontwikkeling is terug te vinden bij verkenningen en eerste stappen op de arbeidsmarkt, maar na een eerste gewenperiode verliezen velen de nieuwsgierigheid naar de omgeving. We worden soms wel erg hard wakker, wanneer afdelingen of organisaties gaan verhuizen of zelfs sluiten. Daar staan we met lege handen naar de omgeving.

En snel de markt verkennen is niet altijd even handig. Hoe verliezen we het contact met de markt niet, kunnen we de vinger aan de pols houden en ons niet laten verrassen door stappen van het management?

Gewoon door bijvoorbeeld een maal per jaar de step te nemen. De step is een model dat staat voor een vereenvoudiging van de omgeving. Elke letter staat voor een belangrijk stuk van de omgeving. Wanneer we de grote lijnen ontdekken en invullen, kunnen we het vervolgens vertalen naar de eigen branche of de eigen organisatie. Tot slot vragen we ons af wat de consequenties voor onze eigen marktpositie zijn. Een leuke jaarlijkse oefening, waarbij beslist niet elk jaar ons hele leven omgekeerd hoeft te worden. Zet dit spel op je jaarlijkse to-do-list!

Ter kennismaking lopen we de letters even langs:

D staat voor demografische ontwikkelingen. Wereldwijd neemt de bevolking nog steeds toe en in het westen is vrijwel overal sprake van vergrijzing en in andere landen van ontgroening.

E staat voor economie. Die is op dit moment en waarschijnlijk voor een aantal jaren niet erg florissant. Maar de gaming-industrie is booming en China blijft booming en in de auto-industrie is er sprake van stevige teruggang en in het westen is men hard op zoek naar vernieuwing, o.a. op het gebied van de tweede E.

S staat voor sociaal: individualisering in het westen en een dominante religiecultuur in de rest van de wereld. Ook de globalisering en de politieke onrust leiden over de hele wereld tot bevolkingstromen: diversiteit is tegenwoordig een punt van aandacht.

T is de technologische ontwikkeling: ICT, nanotechnologie zijn o.a. facetten waar ontwikkelingen nog niet aan het eind zijn gekomen

E of ecologische facetten en milieu vragen veel aandacht. Energiebezuininging, ledlamp en andere zaken vragen naast onze energierekening de aandacht. De 100 watt-lamp is sinds kort uit de schappen verdwenen.

P of politiek is een dagelijks aandachtspunt voor eigen zaken (minder sociale zekerheid) maar ook internationaal speelt veel op de aardbol (terrorisme, fundamentalisme en grotere internationale samenwerking (Europese gemeenschap). Meer eigen keuze en minder overheid. Kortom, welke ontwikkeling zal uw werk gaan raken?

Het leven is niet als een trein die over rails loopt, maar als een rivier die zich door het prachtige landschap slingert naar zee.

--   Osho

    Contact

© 2010 DE ESDOOM All rights reserved.
Adres:      Coulissen 119 4811 DX Breda
Telefoon:   06-42371507
E-mail:     info@esdoorn.org
Banknummer: ING 9691574
IBAN:       NL92INGB0009691574
BIC:        INGBNL2A
KvK:        20152429