Trainingen voor het onderwijs
Trainingen voor het onderwijs

Scholing is in alle sectoren van de samenleving van belang. Dus zeker in het onderwijs, waar een stevige basis voor die samenleving wordt gelegd. Een van de belangrijke ontwikkelingen in de samenleving –en dus ook in het onderwijs- is competentiegericht werken. Op dit moment loopt de invoering van deze werkwijze op veel plekken nogal moeizaam. Maar net als bij andere verandertrajecten, bestaat een succesvolle ontwikkeling uit uitgewerkte ideeën en … uit goed voorbereide en getrainde medewerkers of docenten. Wanneer zij niet met hun competenties uit de voeten kunnen, dan is een verdere uitbouw van competentieleren in een organisatie haast onmogelijk.

Gaan we ervan uit dat de competentieleerweg is ingevuld, dan is het verandertraject voor docenten zeker gebaat bij een eigen competentietraject. Wat zijn de competenties van de docenten zelf? Welke competenties vraagt hun beroep en hun organisatie? In hoeverre is er overlap of gapen er gaten tussen beide. Een kennismaking met en inventarisatie van eigen competenties is een eerste leerzame ervaring voor het uitzetten van een positieve competentiestart.

Een handig (noodzakelijk?) hulpmiddel voor het verwerven van eigen inzichten, is het aanleggen van een portfolio. Vele ‘heldendaden’ zijn inmiddels vergeten en bewijzen van eigen ontwikkelingen zijn verspreid op zolder en in kasten geraakt. Als ze al niet bij verhuizingen zijn verdwenen! Het verzamelen van eigen competenties via een herkenbaar model, levert nieuwe inzichten op en verdiept bestaande inzichten. Wanneer de docent anderen op ‘portfolio-pad’ stuurt, dan kent hij de voor- en nadelen van deze zoektocht en kan hij beter over de uitkomsten meepraten.

Doelen stellen in een chaotische wereld is een noodzaak om te voorkomen, dat je met doelloze winden gaat meewaaien en ver weg raakt van eigen ideeën en competenties. Hoe creëer je doelen, hoe stem je deze af op je eigen capaciteiten en hoe ga je in de toekomst om met de bijstelling van doelen? Pas wanneer je ervaringsdeskundige bent in het formuleren en realiseren van eigen doelen, dan is er een interessante basis om hetzelfde traject bij studenten mee vorm te geven.

We kunnen pas van onze fouten leren als we niet bang zijn ze te maken.

--   Rudolf Dreikurs

    Contact

© 2010 DE ESDOOM All rights reserved.
Adres:      Coulissen 119 4811 DX Breda
Telefoon:   06-42371507
E-mail:     info@esdoorn.org
Banknummer: ING 9691574
IBAN:       NL92INGB0009691574
BIC:        INGBNL2A
KvK:        20152429