Voortgezet onderwijs
Leren voor een diploma of leren voor later?

De belangrijkste doelstelling voor middelbare scholen, is dat ze hun leerlingen met een diploma uit kunnen zwaaien. Maar in de ogen van de ouders en de kinderen is het diploma enkel een basis om vervolgstappen in de loopbaan te kunnen maken. Ze verwachten daarom ook van de school dat zij hieraan een bijdrage leveren.

Veel ouders weten niet hoe ze deze weg met hun kinderen moeten bewandelen en handelen daarom intuïtief. Wanneer ze het loopbaantraject onder leiding van school kunnen vormgeven, zullen ouders dit zeer waarderen. En wanneer de school hier professioneel mee omgaat, betekent dat tevens een goede PR. Niet onverstandig in een periode, waarin non-profitinstellingen meer moeten concurreren met elkaar.

Loopbaanbegeleiding is dan te ontwikkelen tot een USP (unique selling point!!). Het kan tevens een scholingsonderdeel voor docenten zijn. Algemene coaching- vaardigheden (ook gewenst voor het lesprogramma) komen zo weer via een veranderde invalshoek voor het voetlicht. Verbetering van het onderwijs en deskundigheidsbevordering vloeien naadloos in elkaar over.

En alles met een toename van het plezier voor alle partijen. Niet in het laatst voor de kinderen, die steun krijgen zonder het gevoel te hebben dat er iemand voortdurend hinderlijk over hun nek staat mee te kijken.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen meer over hun toekomst nadenken dan ze laten blijken. Ze gedragen zich in de ogen van ouders, leerkrachten of decanen nogal onverschillig, maar in hun hoofden rommelt het vaak nogal. We moeten voorkomen dat ze te veel blijven malen. Dat is niet goed voor hun algemene ontwikkeling en het leidt af van hun huidige opleiding.

Adequate loopbaanbegeleiding is een effectief middel tegen dit gevaar. Kinderen leren dat hun loopbaan geen depressie veroorzakende weg is, maar een spannend spel waarmee ze hun hele leven bezig blijven. Succes boeken met loopbaanbegeleiding lukt, wanneer drie zaken goed op elkaar zijn afgestemd:

        √  een goed bedacht en geconstrueerd leer- en ontwikkelproces

        √  docenten die weten hoe zij de uitvoerder zijn van dat proces en

        √  ouders die in samenspraak met de school thuis het traject mee invullen.

Iedereen accepteert mij zoals ik ben, nu ik nog....

--   Loesje

    Contact

© 2010 DE ESDOOM All rights reserved.
Adres:      Coulissen 119 4811 DX Breda
Telefoon:   06-42371507
E-mail:     info@esdoorn.org
Banknummer: ING 9691574
IBAN:       NL92INGB0009691574
BIC:        INGBNL2A
KvK:        20152429