Werkgevers
Kan ons personeel mee met nieuwe ontwikkelingen?

Het inzetten van personeel vraagt veel tijd. Roosters maken, vakanties regelen en nieuw personeel inpassen zijn taken die veel van de HRM-afdeling en van de managers vergen. Soms zelfs zo veel, dat er weinig tijd overblijft om na te denken over de vraag hoe medewerkers in de toekomst optimaal kunnen blijven functioneren. Wanneer we dan ook nog niet precies voor ogen hebben hoe we dit employability-vraagstuk het beste kunnen aanpakken, gaat er kostbare tijd verloren om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van competenties en van gedrag van medewerkers!

De druk om managers aan het werk te zetten, zonder dat ze de beschikking hebben over adequaat ‘gereedschap’, komt helaas veel voor. Managers horen regelmatig dat zij meer moeten letten op competenties en het aansturen van de loopbaan van hun medewerkers. En dat alles in een sfeer van binden en boeien. Dat de druk op de manager (en zijn ondergeschikte) dan toeneemt, is normaal, maar zorgt regelmatig voor haastwerk. “Willen jullie dat ik een POP invul? Dan doen we dat toch effe!”

Onvoldoende kennis van het HRM-beleid en bescheiden scholing in het gebruik van de aanwezige instrumenten, leiden al snel tot een verkeerde benadering van medewerkers. Een goedbedoeld excuus werkt dan niet meer en de medewerker sluit zich op in eigen harnas en wacht andere tijden af. Maar deze periode vraagt juist om een proactieve houding in plaats van een reactieve.

    De ervaring leert dat de volgende behoeften van managers wordt gevraagd:

        √  Hoe leer ik een pop-gesprek voeren?

        √  Hoe leer ik moeizaam gedrag van medewerkers op een positieve manier ter sprake te brengen?

        √  Hoe kunnen we managers actief laten meedenken over het loopbaanbeleid van hun personeel?

        √  Wat doen we met een individuele medewerker die niet meer functioneert binnen de organisatie?

        √  Is leeftijdsbewust personeelsbeleid een antwoord op het employability-vraagstuk?

Een goede basis is aan de gang te gaan met effectief woordgebruik van managers. De managers leren hoe ze hun medewerkers in woord kunnen aanzetten tot effectief gedrag (inclusief zelfkritiek) en zo de basis leggen voor gedragsverandering bij medewerkers.

Onze enige beperkingen zijn die, welke wij zelf bedenken, of die we anderen toestaan ze voor ons te bedenken.

Elizabeth Arden

    Contact

© 2010 DE ESDOOM All rights reserved.
Adres:      Coulissen 119 4811 DX Breda
Telefoon:   06-42371507
E-mail:     info@esdoorn.org
Banknummer: ING 9691574
IBAN:       NL92INGB0009691574
BIC:        INGBNL2A
KvK:        20152429